80630 Kullanım Şartları

Aşağıdaki sözleşme, 80630.com ile 80630.com üyesi arasındaki üyelik sözleşmesidir. 80630.com'a üye olmak, bu metni okuduğunuz ve aşağıdaki maddelerin tamamını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Lütfen 80630.com kullanım şartlarını dikkatlice okuyunuz.


1. Taraflar

İşbu sözleşme, 80630.com ile 80630.com'a üye olan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.


2. Tanımlar

 • Site: www.80630.com adresinde yayın yapan internet sitesi.
 • Üye: www.80630.com adresinde yer alan formu doldurup göndererek üye olma sürecini tamamlamış kişi.
 • Plus üye: www.80630.com adresindeki Standart üyeliğini süre bazında ücret ödeyerek Plus üyeliğe yükseltmiş ve Plus üye haklarına sahip olmuş üye.
 • Üye profili: www.80630.com adresinde üyenin kendisinin verdiği bilgilerle oluşturulan, Üyelik Bilgileri, Temel bilgiler ve üyenin kendisi tarafından eklenen fotoğraf ya da fotoğraflarından oluşan, diğer üyeler tarafından görüntülenebilen üyeye özel tanıtım sayfası.

3. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, 80630.com'da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin 80630.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin 80630.com tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4. Hak ve Yükümlülükler


4.1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

 • Üye, üyeliği süresince, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
 • Siteye üye olabilmek için reşit olmak, işbu sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olmak ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmemiş olmak gerekmektedir. Üye, üyelik aşamasında ilgili internet sayfası aracılığıyla belirttiği ve "Ay, Gün, Yıl"dan oluşan doğum tarihi ile reşit olduğunu beyan etmiş olur. Reşit olmadığı, üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmiş olduğu tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.
 • Üye, 80630.com'un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple 80630.com'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
 • Üyelerin, 80630.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan 80630.com doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 • 80630.com'a üye olurken verilen e-posta adresinin üyeye ait ve aktif bir e-posta adresi olma zorunluluğu vardır. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda sisteme üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. 80630.com verilen e-postanın doğruluğuna inanır ve buna göre davranır. Yanlış ve yalan beyan edilen e-postalardan oluşabilecek hatalardan 80630.com sorumlu değildir.
 • Üyeler sitedeki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. 80630.com, üyeler tarafından siteye iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
 • Üye tarafından oluşturulan üye profili, 80630.com tarafından onaylandıktan sonra sitede görüntülenir. Üye profilinde kişisel iletişim bilgileri (e-posta adresi, ikamet adresi, telefon numarası vb.) bulunamaz; 80630.com'un üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan üyelerin üyeliklerini iptal etme hakkı bulunmaktadır. Üye profilinde bulunan bilgiler, sitenin diğer tüm üyeleri tarafından görülebilir; üye bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemez. Üye profilinde bulunan bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeliğin iptal edilmesi ile son verilir.
 • Üyeler, 80630.com'un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı 80630.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.
 • Üyelerin, kendi aralarında site aracılığıyla yaptıkları özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere sitede yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Üye diğer üyelere, reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemez, diğer üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiremez. Bu tür mesajlar ileten üyenin mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir ya da üyeliği iptal edilebilir.
 • Her üye, 80630.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı 80630.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • Üye, sitenin hesap ayarları bölümünden üyeliğini iptal edebilir. Üyeliğin iptal edilmesiyle birlikte üyenin kullandığı rumuz diğer üyeler tarafından seçilip kullanılabilir hale gelebilir. İptal edilen üyeliğe ilişkin tüm kayıtlar veritabanından silinir.
 • Üye, site aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği özel mesajlarda toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Özel mesajlar mesaj gönderilen üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir.
 • Üye suç teşkil edecek, yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek (ırkçılığı, bağnazlığı, bireylere veya gruplara karşı nefreti veya zarar verilmesini teşkil eden, yasadışı faaliyetler hakkında bilgilendirici, 3. kişilerin gizlilik haklarını veya fikri mülkiyet haklarını ihlal eden, her türlü hakaret, küfür, suç, pornografi, müstehcenlik teşkil eden icerikler vb.) bir durum yaratan hiçbir tür yasadışı bilgi yayınlayamaz.
 • Üyelerin site dahilindeki forum alanlarında paylaştıkları fikir, yorum, fotoğraf gibi yazılı ve görsel her türlü materyal yalnızca ve yalnızca kendi şahsi fikirlerini yansıtır, bu materyallerin içeriklerinden 80630.com sorumlu tutulmadığı gibi, bunların paylaşımlarından doğacak her türlü zarar bunu paylaşan üye tarafından karşılanacaktır.
 • Üye, sitenin erişilebilir herhangi bir alanında yayınladığı içeriğin her türlü mülkiyet hakkını 80630.com'a devrettiğini kabul eder.
 • Üye, bu sözleşmenin ihlali durumunda meydana gelebilecek olan kayıp, iddia ve suçlamalardan doğabilecek olan zararların karşılığında 80630.com'un, yetkililerinin, temsilcilerinin ve diğer çalışanlarının zararlarını karşılayacağını kabul eder.

4.2. 80630.com'un Hak ve Yükümlülükleri

 • 80630.com, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. 80630.com bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, 80630.com'un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. 80630.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat 80630.com tarafından yapılabilir. 80630.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.
 • Site üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında 80630.com'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 • 80630.com, sitede yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
 • Üyenin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, üye profilleri ve üyenin profiline eklediği fotoğraflar, sitenin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir.
 • 80630.com, sitenin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve 80630.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; 80630.com bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.
 • Teknik sorunlardan sitenin yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve siteye ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde üyenin yaşayacağı sorunlardan 80630.com sorumlu tutulamaz.
 • Sitede yayınlanan ve üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal 80630.com'un izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. Sitede yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, "Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları" ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

5. Plus Üyelik

 • 80630.com standart üyelik dışında, belirli bir ücret karşılığında satın alınan ve standart üyelerden daha fazla haklara sahip olunan Plus üyelik hizmetini de sağlamaktadır. Plus üyeliğin ücreti tahsil edilirken üyenin verdiği bilgiler doğru kabul edilir. Bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan 80630.com sorumlu değildir.
 • Plus üyeler işbu sözleşmenin 4.1 maddesinde belirtilen tüm yükümlülüklere sahiptir. Bu yükümlülüklere uymayarak mesajlaşma hakkı kısıtlanan ya da bütünüyle engellenen Plus üyelere ücret iadesi yapılmaz.
 • Satın alınan üyelik pakedi yalnızca satın alan üyeliğe aittir, başka bir üyeliğe devredilemez.
 • 80630.com, kredi kartı ile satın alınan Plus üyelikleri, üyenin otomatik yenileme istediğini belirtir kutucuğu işaretlemesi halinde, üyelik süresi sona erdiğinde, aynı kredi kartından tahsilat yaparak aynı Plus üyelik süresi kadar otomatik yeniler.
 • Plus üyeliklerde 1 aylık paket 30, 3 aylık paket 90, 6 aylık paket 180 ve 1 yıllık paket ise 365 günü ifade etmektedir.
 • 80630.com Plus üyelik satın alan her üye için tahsil edilen ücret karşılığında fatura keser. Üye istediği takdirde info@80630.com adresine posta adresini, TC kimlik numarası ve ad soyadını göndererek adına kesilmiş faturaların adresine gönderilmesini talep edebilir.

6. Diğer Hükümler


6.1. Fikri Mülkiyet Hakları

Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (80630.com'un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalar) 80630.com'a aittir. Üyeler, siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve 80630.com'un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının 80630.com hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı 80630.com'dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler 80630.com'un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.


6.2. Sözleşme Değişiklikleri

80630.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.


6.3. Mucbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, 80630.com işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, 80630.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için 80630.com'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve 80630.com'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.


6.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


6.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

80630.com, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle 80630.com'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.